Mangel på folk gjorde at ein ikkje fekk fritidsklubbane opp å stå i fjor

foto