Fylte kyrkja med song og musikk før julaftan

foto