70 musikarar frå heile landet kjem for å øve saman