Spontan markering bidrog til «skummel» trivsel i parken: Kanskje blir det ein tradisjon?

foto