Korpset gjorde det lettare å flytte heim for Mathias og Henriette