Vil vite meir om plassering før Sildaguten blir flytta til torget