Markeringen av Selje kyrkje sitt 150-årsjubileum fortsetter, og denne helga er det den «nye» kirka som skal feires.

I den anledning blir folk invitert med på å gå den gamle kirkeveien fra Nabben til Selje kyrkje. Arrangørene oppfordrer også folk til å ta på seg gamle klær for anledningen.

– Fredag 13. mai skal vi ta opp den gamle tradisjonen og samle folk på Nabben for så å gå i flokk over Seljesanden til jubileumsgudstjenesten i kirka. Det blir så flott, sier Kristi Wold, en av arrangørene.

Vigslingsdagen

13. mai er vigslingsdagen for kirka i Selje. For 150 år siden var det Hersleb Birkeland som vigslet kirka. Wold forteller at den nye kirka ble bygget på grunnlag av en lov som kom i 1851, der kravet var at tre tiendedeler av befolkningen i hvert sogn skulle ha plass i kirka.

– Og det var helt aktuelt for vår bygd, for kirka var liten og sognet var stort, sier Wold.Det var Rasmus Sætre fra Stryn som sto for utbyggingen av kirka, en periode som gikk over to år.

I mellomtiden ble den gamle kirka brukt.

– Og etter vigslinga av den nye kirka, så begynte Selje å få en helt annen tidsregning, en lokal tidsregning der de snakket om før og etter den nye kirka ble bygget. Det ble et vegskille på et vis, sier Wold.

Spesiell tradisjon

Det var Wilhelm Frimann Koren som var prest på den tida den nye kirka ble bygget.

– Og det som har blitt sagt om Koren, er at han hadde en spesiell måte å holde gudstjenester på. Han samlet kirkefolket i prestegården, og så gikk de i samlet flokk derfra til gudstjenesten i kirka. Presten gikk alltid sist. Og etter gudstjenesten gikk alltid kirkefolket tilbake til prestegården for å ha sosialt samvær, sier Wold og legger til:

– Og nå, fredag 13. mai, skal vi ta opp tradisjonen som Koren hadde. Vi kommer til å bruke begge kirkeklokkene våre, både fra den gamle og nye kirka. Så det skal være en vekselsringing som ringer folk til gudstjeneste på ettermiddagstid. Jeg tror også at det blir veldig fint når folk går over sanden, sier Wold.

Det er prest Olav Sigurd Gundersen fra Gloppen som skal lede gudstjenesten fredag 13. mai.