– Som ung og frå bygda håpar eg politikarane ser konsekvensane om ein ikkje tek problemet på alvor