Isak, Henrik, Scott og Lucas i Dark Minds drømmer om å finne et øvingslokale