No kjem pengane som skal sikre at alle kan få delta på fritidsaktivitetar

foto