Bli med på tur til ein heilt spesiell gard i havgapet