foto
Denne kommentaren er ein del av Stemplar ut-spalta kvar fredag. Foto: Erling Wåge

«No har sesongen for hummar og kanari kome»