Dette sjarmtrollet blir nok eit viktig trekkplaster i sommar