– Det er sjeldan eg kjenner alle når eg møter opp på ein stor fest, men det gjorde eg no