Fotograf og skribent Lasse Fløde frå Stadlandet har fått Sparebanken Møre sitt GNIST mørestipend.

Lasse fekk kulturstipendet som er på 10.000 kroner.

Sidan Lasse no bur og studerer i London, vart prisen overrekt under eit besøk medan han jobba med eksamensoppgåva si i Mulevika i Herøy kommune denne veka.

Sparebanken Møre har lang tradisjon for å støtte opp om unge sine oppvekstvilkår gjennom å vere ein aktiv bidragsytar til lag, organisasjonar og aktivitetar.

Sparebanken Møre meiner Lasse Fløde er ein dyktig fotograf som kombinerer foto og tekst i arbeida sine. Han er oppvaksen på Fløde på Stadlandet, men studerer no i London, der han tek bachelorgrad i Fashion Photography ved London College of Fashion, University of the Arts. Han har gått i lære hos fotograf Per Eide i Ulsteinvik og har fleire år delteke i Landskonkurransen i fotografi med god omtale. Lasse Fløde er også markedsføringsansvarleg for Dragseidspelet ”På Sverdeggja”.

– Sparebanken Møre håper at vårt bidrag kjem godt med i den vidare satsinga. Vi synest det er kjekt å kunne støtte opp om eit slikt talent og ynskjer lukke til vidare, skriv banken i ei pressemelding.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende