Lisetbua får 500.000 kroner til grunnmuren. Dette ble klart da Stiftelsen UNI i eit styremøte i april besluttet å innvilge penger til dette formålet.

Lisetbua ligger sentralt i Kalvåg havn i Bremanger kommune, som har et helhetlig sjøhusmiljø.

Lisetbua er en sammensatt sjøbu, bygd i flere etapper tidlig på 1900-tallet.

Siden Kystmuseet overtok Lisetbua har man lagt merke til et sig i grunnmuren under hoveddelen av anlegget, og dette er blitt verre i de senere årene.