Kabiito fekk ståande applaus og fire ja frå dommarane: – Dette var balsam for øyra