Byr på sketsjar, ville dansenummer og sjølvskrivne songar i den første revyen på to år

foto