Andreas heldt sitt første føredrag for ein fullsett sal på den vesle øya

foto