Ungdomane brukte valfaget til å skape sin eigen møteplass

foto