Har jobba overtid for nesten sju millionar på fem månadar

foto