Engasjementet er stort og snart starter kampen mot sitkagranene igjen