Prøvde ut artig idé for å få folk til å gå ut med feil kle

foto