Samlet seg for å planlegge hvordan lokal frivillighet skal vises fram

foto