31. mars til 2. april skal ungdomane delta på sceneframsyningar og ei utstilling, der fleire lokale talent skal delta.

Eit fagpanelet skal plukke ut 30 ungdommar som får tilbod om å representere fylket på den nasjonale UKM-festivalen.

– Det er så utruleg mange måtar å uttrykk kunst på. Det handlar ikkje nødvendigvis om kven som kan spele fortast, synge høgast eller danse teknisk riktig. Det har også mykje med utstråling og formidling å gjere, seier Dybedal.

– UKM er ein viktig arena fordi det er mogleg for alle vise seg fram. Ein får super trening. Det er ofte slik at når ein fyrst har kome under «UKM-vengja» så held ein seg der – gjerne i mange år, seier Dybedal i ei pressemelding.