Skal jobbe for at det blir stolpejakt i kommunen

foto