Norvall vil lodde stemninga for eit spleiselag for å halde på kulturhuset

foto