Ole-Mathias var sjølv i garden: – Det krev mykje fysisk trening og terping før ein kan gå skarpe oppdrag som dette

foto