Uprisen er ungdomen si eiga kåring av årets beste ungdomsbok. Kvart år deltar rundt 1.000 ungdommer i kåringa.

9. trinnet ved Eid ungdomsskule har vore med i juryen for å kåre årets ungdomsbok. Og to elevar frå skulen er plukka ut til å sitte i storjuryen.

Etter ein paneldebatt der elvane diskuterte dei ulike kandistane, landa dei på boka «Lydighetsprøven».

Prisen blir delt ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer torsdag, og alle 9. klassingane frå Eid deltek på utdelinga.