På bil­det over ser vi ele­ver fra Maurstad skulekrins, som i 1953 flytta fra gam­le Maurstad sku­le til nyeskolen på Maurstad, som vi kjen­ner som Bryggja sku­le. Bil­det av ele­ve­ne er tro­lig tatt et­ter nytt­år i 1954, og ele­ve­ne er da 12–13 år gam­le. For­an f.v. Aud Kri­ken gift Oks­nes, As­bjørg Bakke g. Pil­skog, Ran­di G. So­li­bak­ke, Åsta Nore g. Jon­sen og Leif Mathisen. Bak f.v. Anne-Lise Sølv­berg g. Rim­stad, Be­rit So­li­bak­ke g. Skram, Gerd Bort­ne g. En­dal, Ran­di M. So­li­bak­ke g. Døv­le, læ­rer «PP» Midtjell, Anny Nore g. Leik­an­ger, Ma­rit Nore g. Sør­haug, Per I. Maurstad (bak), Jo­han Bro­bak­ke, Arne Maurstad og Mag­ne Krog­nes.

Har du gamle foto?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier.

Send til kavringen@fjt.no

eller til Fjordenes Tidende,

Postboks 55, 6701 Måløy

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.