Frigjøringsdagen 8. mai skal også markeres på Nordfjordeid.

Arrangementet fredag ettermiddag starter med opptog og defilering fra Eid kyrkje til Plassen. I år blir det et kort stopp ved Gamlebanken hvor «den raude benken» skal avdukes.

Ved Sørgende mor, minnesmerket over de falne i andre verdenskrig fra Nordfjord, skal ordfører Alfred Bjørlo (V) ha en hilsing. Videre skal Norges Røde Kors ved visepresident Hanne-Marie Heggdal, Stiftinga Embla og Norsk Reserveoffiserers forening holde appeller.

Daglig leder Målfrid Strøvreide i Eid frivilligsentral opplyser at i forkant av markeringen så har mange lag, foreninger og engasjerte enkeltpersoner lagt ned et stort antall dugnadstimer for å gjøre Eksersisplassen klar til frigjøringsdagen. Arbeidet er ledet av Plassens Venner.