Flyttar konserten innandørs – vêret speler ikkje på lag