Vil ha nok eit møte om nasjonalpark ved dette fjellet