Elevane fekk leve gjennom historia slik familiar over heile landet opplevde krigskvardagen

foto