Alle Saab-ene kjørte i kortesje fra Selje til Måløy

foto