Startar demenskor: – Interessa og tilbakemeldinga har vore utelukkande positiv

foto