6. klassinger fra skolene Raudeberg og Skavøypoll var sist uke på pilegrimsvandring fra Rimstad til Berstad.

Pilegrimsvandringa for 6. klassinger blei i år gjennomført for andre gang i Vågsøy.

Lederne og de rundt 40 elevene fra Raudeberg skule og Skavøypoll skule starta turen i Rimstaddalen torsdag morgen, og gikk til Berstad i Moldefjorden. Inkludert pauser brukte de vel fem timer på turen.

- Det var en dryg tur, men elevene var kjempeflinke. Og vi var heldige med været, det var mye sol, sier menighetspedagog Marte-Iren Lade, som var en av lederne og hadde ansvaret for opplegget.

Les hele saken i papirutgaven onsdag 2. juni.