Å fange augeblikka med kameralinsa gir Sigve ro

foto