Det var ikkje politiet denne gongen: Sjå kven som kjem og skremmer den vesle oteren

foto