foto
Det var ikkje gitt at Jon Inge Sigerland skulle bli den musikaren som alle kjenner i dag. I denne reportasjen fortel han om vegen fram til stillinga som organist i Stad kommune. Foto: Bjørn Erik Drabløs

Ei familietragedie gjorde at Jon Inge vaks opp på sjukehuset sin leikeplass: Midt i sorga fann han det han brenn for i dag

Til hausten er det tjue år sidan organist Jon Inge Sigerland, både musikalsk og personleg, tok sjansen på eit liv utanfor Oslo-gryta. Då flytta han til vakre Selje i det som i dag er Stad kommune. Men det var ei heilt spesiell hending i barndomen som la føringar for livsvala.