Vil vere ei motvekt til kjøpepresset – lagar si eiga «green week» i prestegarden

foto