Også i år får ungdom moglegheita til å skape ein aktiv sommar for andre