Jim og Erik tror Saab-eiere har litt sterkere følelser for bilen sin enn andre bileiere