Å vaske haudet

Av og til kjenner eg at hovudet vert fullt. Alt går litt treigare, og det krev meir konsentrasjon å få gjort det eg skal. Sidan jobben mi er av ein sort som set seg på skuldra og blir med heim, og brukar meir tankekraft enn musklar, er det lett for at eg fyller på til det er fullt. Og elles i livet er det mykje som skjer og andre ting å tenke på.

Heldigvis er hjernen fantastisk. Den tenker meir enn 70.000 tankar i døgnet, og meir enn 90 prosent av desse tankane er underbevisste, så dei får du ikkje med deg. Den vert ikkje full heller. Hjernen lærer nye ting gjennom heile livet og har god kapasitet. Likevel kjennest det for meg av og til ut som det vert fullt, og då må eg ta meg tid til å rydde og vaske litt.

Januar er tida for gode intensjonar og råd om korleis ein får orden på livet på dei fleste plan. Trening, kosthald, ryddige hus og generell livskontroll – og no kjem eg dragande med at ein må rydde og vaske på innsida av haudet òg. Mitt haud er i alle fall akkurat som huset. Om eg ikkje tek meg tid til litt rydding og vasking vert det kaos.

Sjølve ryddinga er relativt greitt. Det gamle trikset med å sortere tankar og skrive lister fungerer alltid. Det er ikkje alltid eg brukar listene, men det ryddar i alle fall opp i hovudet. Det viktigaste er vaskinga - og då snakkar eg ikkje om hårvasken, men å vaske hjernen. Ein kan også kalle det å tømme hovudet. Fylle det med noko heilt anna, vaske vekk dei småtankane som poppar opp gang på gang og kvile hovudet litt.

For meg er kvardagsvasken strikking. Litt strikking kvar dag held det verste kaoset vekke. Med pinnar i hendene strekk eg meg ikkje etter mobilen, eg kan la tankane kan flyte litt eller delta i det som skjer kring meg.  Bøker, tv-seriar og mobilspel er også effektiv haudevask. Nokre gongar held det med ein episode tanketom reality, andre gongar ein runde candy crush eller sudoku på mobilen. Lesing på senga er sjølvsagt også eit eldgamalt triks.

I tillegg bør eg innimellom ta meg tid til ein grundigare storvask. Du veit heilt sikkert kva som tømmer ditt hovud best, men for meg er det kunst og kultur. Ei teaterframsyning, ein konsert eller ei utstilling. Det gir ikkje berre hjernen ein pause, men skapar nye kjensler, utfordrar mønster og stimulerer andre delar enn dei eg brukar til dagleg. Difor er eitt av mine 2023-mål å bruke endå meir tid på det.

God helg og god vask. Og om nokon (truleg deg sjølv) prøver å gje deg dårleg samvittigheit for mobilspel eller strikking: Du gjer heilt nødvendig haudevask!