Eid Mannskor set opp revy i Operahuset Nordfjord fredag kveld. Leiar Paul Jacob Helgesen vart intervjua i vår Fort sagt-spalte i fredagsavisa:

Namn: Paul Jacob HelgesenAlder: 38 årAdresse: NordfjordeidSivilstatus: gift, tre gutarYrke: senior bedriftsrådgjevar i Segel ASHobby: song og treningAktuell med: er leiar for Eid Mannskor, som har revy i operahuset fredag.

– Fortel om revyen!– Vi tek opp aktuelle tema og presenterer aktuelle scenario. Det kjem til å bli variert musikk, med kjende melodiar med aktuelle tekstar og tema.

– Er denne revyen eit nytt opplegg?– Det er 12 år sidan førre revy. Eg har blitt fortalt at det var populært då. Vi ynskjer å gjennomføre dette både for å skape aktivitet, for å ha det kjekt i lag og ikkje minst for å «vise oss fram» og dumme oss litt ut. Vonleg skremmer vi heller ikkje av dei som tenkjer at det kunne vore kjekt å syngje i mannskor!

– Korleis trur du det blir å opptre i Eid si storstove?– Det blir flott, men det er også fyrste gong Eid Mannskor fyller Operahuset til ein revy.

– Kor lenge har de øvd til den store dagen?– Lenger enn du skulle tru! Nei da. Vi sette det på planen i haust, valde Ørjan Haugland som revysjef og sette ned nokon i ei skrivegruppe. Etter kvart som songane vart laga, har vi øvd på dei gjennom vinteren.

– Og korleis står det til med mannskoret?– I dag er vi 22 stykk, og fire av desse er ungdomar som truleg skal reise vekk for å studere frå hausten av. Så vi har utan tvil behov for fleire. Vi har øvingar kvar tysdag, og ein er velkomen til å prøve det ut.

– Korleis hamna du i mannskoret?– Det var litt tilfeldig mot slutten av 2008. Opera Nordfjord skulle setje opp «Tyrfing» våren 2009. Michael Pavelich var også dirigent for mannskoret på den tida, og øvingane starta med mannsstemme (sikkert for å gje oss eit nødvendig forsprang). Etter den store konserten var det freistande å vere med litt til og syngje på nasjonaldagen. Då eg var student i Bergen var eg med Mannskoret Arme Riddere, og minna med å synge i mannskor på 17. mai er gode. Eit av dei gode minna frå Eid Mannskor var då vi sette opp eigen konsert på 17 mai i 2014. Vi hadde det også veldig kjekt då vi arrangert Pubkveld i lag i Bankkjellaren. Så det tenkjer vi å gjere igjen!