19. februar var kystlaget samla i Vamråkbuda i Kalvåg i Bremanger, for den årlege tradisjonelle sildeflekkinga.

I det gamle ærverdige museumsbygget vert gamle tradisjonar halde i hevd, og kjærkomne inntekter for kystlaget er sikra.

For dei som ikkje er inne i det historiske, så er kystsamfunna på Vestlandet på mange måtar bygd opp på sild. I rike sildeår vart samfunna bygd opp og folk fekk pengar mellom hendene. Når silda forsvann la det grobotn for og tenke nytt. Vestlendingen har vore avhengig av denne ressursen både på godt og vondt.

Les om sildeflekking og sjå foto i papiravisa fredag 25. februar.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende