Dagfinn og Mona kjem for å inspirere andre med si historie

foto