Ja, det blir Måløydager som vi kjenner dem. Og komiteen ønsker innspill