Oppvisninga erstattar barneturnstemnet som skulle vore arrangert av Skavøypoll idrettslag sin turngruppe og MIL Cheer. Men fordi påmeldinga ikkje har vore god nok, måtte dei avlyse.

oppvisninga vil bli heldt i fleirbrukshallen.

– Det vil også bli gjennomført workshop og treningssamling søndag 29. mai for alle som ønsker å vere med på det, opplyser MIL Cheer.