21 område i Sogn og Fjordane har nasjonal kulturhistorisk interesse – Kinn, Stad og Bremanger sterkt representert

foto